This blog has moved to: www.studio-paars.nl

July 30, 2013

Thrifty score - now what to do with it...?

box of tapestry wool
box of tapestry wool, a photo by HGK handmade on Flickr.
I could not resist this box of colourful threads at a fleamarket a little while ago. I asked for the price, thinking I would pick a few I liked, and the lady said it was 3 euro's for the whole box. Crafts hoarder that I am, I just had to take them all home.

Laatst was ik op een vlooienmarkt waar ik deze doos kleurige garens niet kon weerstaan. Ik vroeg naar de prijs met het idee om er een paar uit te zoeken, maar toen ze zei dat het 3 euro was voor de hele doos moest ik het hele zaakje wel mee naar huis nemen (crafty spulletjes kan ik zelden weerstaan - ik kom er nog eens mee op tv ben ik bang).

box of tapestry wool
box of tapestry wool, a photo by HGK handmade on Flickr.
There's a whole lot of them. Some have been partially used, but most are new. I checked and they're all 100% wool. Moth resistant even, which I suppose is a good thing...?

Het zijn er echt heel veel. Een paar zijn aangebroken maar de meeste zijn nog nieuw. Ik heb ze nagekeken en het is allemaal 100% wol. Mot-afwerend zelfs, wat mijn niet veel zegt maar het is vast goed...?


tapestry wool
tapestry wool, a photo by HGK handmade on Flickr.
Now to find an answer to the unevitable question from the Husband: What Are You Going To Do With It? (it was his second really, right after he asked why I had bought a vintage Adidas shoebox. Men...)
I have absolutely no experience in embroidering with tapestry wool: any tips you could give me? Or other uses for these pretties?

En nu nog een antwoord vinden op de onvermijdelijke vraag van de Man: Wat Ga Je Ermee Doen? (het was eigenlijk zijn tweede vraag, nadat hij eerst wilde weten waarom ik een vintage Adidas schoenendoos had gekocht. Mannen...)
Ik heb totaal geen ervaring met borduren met wol: heeft iemand nog tips voor me? Of andere ideeën voor wat te doen met al dit moois? 

July 7, 2013

Needlebook for me

needlebook
needlebook, a photo by HGK handmade on Flickr.
I've been seeing many sweet little needlebooks lately, and since my own needles were still just wandering about in my floss box it was time I made one for myself. I used some scrap grey felt for the pages and a lovely piece of scrap sprookjesvilt (literally: fairy tale felt = multi-coloured felt) for the cover. I had planned on doing some embroidery on the cover but I liked the flame coloured felt so much that I ended up just doing a border in buttonhole stitch.
(my camera had some trouble picking up the bright red of the felt; in reality the colours are much more fiery)

needlebook
needlebook, a photo by HGK handmade on Flickr.
De laatste tijd zie ik steeds mooie lieve naaldenboekjes voorbij komen, en aangezien mijn eigen naalden nog altijd rondzwierven in mijn borduurdoos werd het tijd om er eentje voor mezelf te maken. Ik gebruikte wat restjes grijs vilt voor de pagina's en een heel mooi restje sprookjesvilt voor de kaft. Eigenlijk wilde ik die nog wat versieren maar ik vond het vlammende vilt zo mooi dat ik er uiteindelijk alleen een randje omheen heb gefestonneerd.
(mijn camera had wat moeite met het felle rood van het vilt: in het echie zijn de kleuren veel vuurachtiger) 
 
needlebook
needlebook, a photo by HGK handmade on Flickr.

needlebook
needlebook, a photo by HGK handmade on Flickr.